Nechce vaše dieťa z ničoho nič chodiť do školy? Nosí zo školy zrazu zlé známky? Snaží sa škole vyhnúť a vyhovára sa na bolesti a choroby? Nedokáže sa sústrediť, je roztržité a v strese? Kričí počas spánku, alebo sa začalo pomočovať? Izoluje sa od okolia a nikdy nechce hovoriť o tom, čo sa deje? Príčinou zmeny správania sa dieťaťa môže byť šikanovanie zo strany detí, učiteľa/ov, alebo stále rozšírenejšia forma kyberšikanovania. Nenechajte to zájsť tak ďaleko a vyhľadajte pomoc skúseného detského psychológa.

Problémy so šikanovaním rieši snáď každá škola a dokonca sa objavuje aj v škôlkach. Obeťou sú často deti, ktoré nejakým spôsobom vybočujú z kolektívu, či už pre svoj prístup k učeniu, náboženstvu, kvôli sociálnej situácii rodiny, alebo psychickému či fyzickému znevýhodneniu. Šikanovanie má negatívny vplyv na celý kolektív. Agresori sa utvrdzujú v tom, že prostredníctvom násilia dosiahnu všetky svoje ciele a nevidia vo svojom jednaní nič neobvyklé. Prizerajúci sa jedinci zo skupiny získavajú pocit, že ich spoločnosť nedokáže ochrániť a netrestá bezprávie. U obetí sa najčastejšie rozvíja posttraumatická stresová porucha, depresia, zhoršuje sa ich výkonnosť, klesá im sebavedomie, majú problém s nadväzovaním vzťahov, uchyľujú sa k alkoholu či drogám, v niektorých prípadoch vidia jediné východisko zo svojej situácie v samovražde.

S čím vám môže pomôcť psychológ:

•   poskytne potrebnú intervenciu rodičom aj dieťaťu
•   zameria sa na posilnenie sebavedomia u dieťaťa
•   pracuje s následkami šikanovania (depresia, úzkosti, sebapoškodzovanie...)
•   pomôže s riešením šikanovania
•   navrhne preventívne opatrenia
•   pracuje s rodičmi aj s dieťaťom
•   môže fungovať ako mediátor pri komunikácii obete a agresora
•   a mnohým ďalším

So šikanovaním však dieťa nemusí bojovať iba na školách, často je vystavené agresii a psychickému nátlaku zo strany rodinných príslušníkov, či už dospelých, alebo detí. Zvláštnou formou je potom stále viac rozšírené kyberšikanovanie, teda útoky voči obeti prostredníctvom sociálnych sietí a pod. Pri najmenšom podozrení na šikanovanie je potrebné začať situáciu čo najskôr riešiť, či už v škole, s rodičmi agresora, s psychológom a pod.

Čítať viac

Detský psychológ

Online

Mgr. Simona Weissová, PhD.

Šikanovanie Autizmus ADHD ADD Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Poruchy príjmu potravy Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 17.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Online

PhDr. Mariana Račková PhD.

Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 17.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Online

Mgr. Ingrid Molnárová

Šikanovanie ADHD Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Sebapoškodzovanie Problémy dospievania

Najbližšie termíny: 17.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Online

Mgr. Mária Magdaléna Ilavská

Šikanovanie Autizmus ADHD Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Detská obezita Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 17.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Offline

MA Gordana Mišković

Šikanovanie Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Poruchy príjmu potravy Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 18.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Offline

Mgr. Katarína Tatarková

Šikanovanie ADHD Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Sebapoškodzovanie Aspergerov syndróm Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 19.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Offline

Mgr. Anita Tanušková

Šikanovanie Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 20.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Offline

Mgr. Michaela Kravcová, PhD.

Autizmus ADHD ADD Závislosti u detí Detská obezita Aspergerov syndróm Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 20.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €
Šikanovanie Autizmus ADHD ADD Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Poruchy príjmu potravy Sebapoškodzovanie Aspergerov syndróm Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 21.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Offline

Mgr. Katarína Podobová

Šikanovanie Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 22.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Offline

Mgr. Barbora Buzková

Šikanovanie Autizmus ADHD ADD Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 22.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Offline

Mgr. Lenka Hanudeľ

Šikanovanie ADHD ADD Problémy so vzdelávaním Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 22.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Offline

PhDr. Jana Došlová

Šikanovanie ADD Závislosti u detí Problémy dospievania

Najbližšie termíny: 22.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Offline

Mgr. Viera Škopová

Šikanovanie Autizmus Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Poruchy príjmu potravy Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 23.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Offline

Mgr. Monika Gregussová

Šikanovanie Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 24.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Online

Mgr. Matúš Alexander Lavrík

Šikanovanie Autizmus Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita

Najbližšie termíny: 30.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Offline

Mgr. Jana Rozsypalová

Šikanovanie Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 19.08.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Nedostupný

Mgr. Lucia Lanžová

Šikanovanie Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Poruchy príjmu potravy Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Offline

PhDr. Lenka Kolajová

Problémy so vzdelávaním Detská obezita Poruchy príjmu potravy Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Online

Mgr. et Mgr. Veronika Sedlecká

Šikanovanie ADHD ADD Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Poruchy príjmu potravy Sebapoškodzovanie Aspergerov syndróm Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Nedostupný

Mgr. et Mgr. Veronika Pavlisková

Šikanovanie ADHD ADD Závislosti u detí Sebapoškodzovanie Aspergerov syndróm Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €
Šikanovanie Závislosti u detí Sebapoškodzovanie Emocionálny rozvoj

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Nedostupný

Bc. Hellen Holečková

Šikanovanie ADHD Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Poruchy príjmu potravy Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Nedostupný

Mgr.et Mgr. Barbora Brzáková Krelová

Šikanovanie Záškoláctvo Závislosti u detí Sebapoškodzovanie Emocionálny rozvoj

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Online

Mgr. Dana Lúčanová

ADHD ADD Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Offline

Mgr. Wiktoria Fiurášek

Šikanovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Nedostupný

PhDr. Lea Hroncová

Šikanovanie Autizmus Problémy so vzdelávaním Sebapoškodzovanie Aspergerov syndróm Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Nedostupný

Mgr. Denisa Húšková

Šikanovanie ADHD Záškoláctvo Závislosti u detí Problémy dospievania

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Nedostupný

Mgr. Jitka Kneslová

Šikanovanie Autizmus Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Nedostupný

Mgr. Hana Hlobilová

Šikanovanie ADD Problémy so vzdelávaním Detská obezita Poruchy príjmu potravy Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Nedostupný

Ps Dámaris Sierra Guerra

Šikanovanie Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Nedostupný

Mgr. Valentína Timková

Šikanovanie Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Nedostupný

Mgr. Edina Kozmannová

Šikanovanie Záškoláctvo Závislosti u detí Sebapoškodzovanie

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Nedostupný

Mgr. Vendula Šild Vojtová

ADHD ADD Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Poruchy príjmu potravy Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz