Mgr.Tamara Sembol (roz. Möhwald) - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 35

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre deti a dorast.
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých.
 • Rodinné psychologické poradenstvo.
 • Aktívne sa zaoberá individuálnym rozvojom osobnosti detí, ich spoločenským a emocionálnym rozvojom, výchovnými problémami detí a mládeže a rieši problémy v škole, v rodine a vo vzťahoch.
 • Vyštudovala gymnázium v Českom Těšíne.
 • Je absolventkou jednoodborovej psychológie na prestížnej Jagelonskej univerzite v Krakove.
 • Na tej istej univerzite získala "Certifikát potrebný na výkon pedagogickej profesie (pedagogické minimum) pre základné školy".
 • Úspešne ukončila prvú časť výcviku v prístupe zameranom na riešenie. Namiesto podrobnej analýzy problémov a ich príčin sa tento prístup zameriava na hľadanie riešení, čo umožní jednotlivcom dosiahnuť rýchlo a efektívne pozitívne zmeny (Dalet, Olomouc).
 • Priebežne sa zúčastňuje rôznych kurzov a seminárov, ako napríklad: Rizikové správanie detí a mládeže, Ako hovoriť s dospievajúcimi deťmi, Úvod do arteterapie, Základy duševnej hygieny, Základy práce s klientom s poruchou autistického spektra, Rozvoj tímovej spolupráce, a iné.
 • Pracovala ako školský psychológ.
 • V súčasnej dobe pôsobí v oblasti pracovnej psychológie, kde sa zameriava hlavne na výber vhodných kandidátov na pracovnú pozíciu a ich následný rozvoj a rast.

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 21.07.2024 od 16:30 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Utekanie od problémov je závod, ktorý nemôžeme vyhrať. Každý problém má í svoje riešenie, tak ho radšej vyriešme.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz