Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 164

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre deti, dospievajúci i dospelých.
 • Rodinné psychologické poradenstvo.
 • Psychologické poradenstvo v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti.
 • Zvládanie emočných problémov, stresových situácií.
 • Krížová intervencia.
 • Bc. jednoodborové psychológie na Ostravskej univerzite
 • Mgr. jednoodborové psychológie na Univerzite Palackého v Olomouci
 • Výcvik Krízovej intervencie (150 h)
 • Kurzy v diagnostických metódach (MMPI, TAT, Hand test)
 • Priebežná účasť na rôznych kurzoch, seminároch, webinároch najmä v témach: náhradnej rodinnej starostlivosti, výchovy, psychohygieny, zvládaní stresu, a i.
 • Prax na odborných psychologických pracoviskách: Stredisko výchovnej starostlivosti Ostrava, Neurologická klinika FNOL, a i.
 • Frekventantka Dlhodobého výcviku v integratívnej psychoterapii so zameraním na prácu s emóciami (od r. 2021).
 • V súčasnosti pôsobím v oblasti poradenskej psychológie.

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Streda, 22.03.2023                                      
Streda, 29.03.2023                                      
Streda, 05.04.2023                                      
Štvrtok, 13.04.2023                                      
Streda, 26.04.2023                                      

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 05.04.2023 od 18:15 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„K tomu, aby sme jasne videli, často stačí len zmeniť uhol pohľadu.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz