Mgr.Gabriela Smolková - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 229

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre deti, dospievajúci i dospelých.
 • Rodinné psychologické poradenstvo.
 • Psychologické poradenstvo v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti.
 • Zvládanie emočných problémov, stresových situácií.
 • Krížová intervencia.
 • Bc. jednoodborové psychológie na Ostravskej univerzite
 • Mgr. jednoodborové psychológie na Univerzite Palackého v Olomouci
 • Výcvik Krízovej intervencie (150 h)
 • Kurzy v diagnostických metódach (MMPI, TAT, Hand test)
 • Priebežná účasť na rôznych kurzoch, seminároch, webinároch najmä v témach: náhradnej rodinnej starostlivosti, výchovy, psychohygieny, zvládaní stresu, a i.
 • Prax na odborných psychologických pracoviskách: Stredisko výchovnej starostlivosti Ostrava, Neurologická klinika FNOL, a i.
 • Frekventantka Dlhodobého výcviku v integratívnej psychoterapii so zameraním na prácu s emóciami (od r. 2021).
 • V súčasnosti pôsobím v oblasti poradenskej psychológie.

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„K tomu, aby sme jasne videli, často stačí len zmeniť uhol pohľadu.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz