PhDr.Mariana Račková PhD. - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 63

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre mládež a dospelých
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre seniorov
 • Individuálne /skupinové poradenstvo pre pracovníkov firmy
 • Zameraním sa na jedinca - pozornosť otázkam osobnostného rozvoja, sebaregulačným a rozhodovacím procesom, podpory zdravého životného štýlu bez závislého správania a drog, riešeniu konfliktov, pochopeniu zmien, a vzťahoým problémom, anatómii klamstva, redukcii záťaže, minimalizácii stresu, agresie a šikany, podpory mentálneho zdravia, rozvíjaniu nadania a tvorivosti
 • Zameraním sa na staršieho jedinca – koncentrácia na hľadanie zmyslu života, jeho miesta v spoločnosti, úlohe osobnej užitočnosti a významu aktívneho starnutia, spôsoboch trávenia voľného času, zdravej životosprávy, navodenia šťastia, spánku, pozitívneho myslenia, chuti objavovať a hľadať, mozgovému tréningu
 • Zameraním sa na firemné prostredie – líderstvo, manažérska komunikácia - formy a druhy komunikácie, práca z domu, podpora tímovej práce, tímové role, spôsoby motivácie pracovníkov, riešenie konfliktov na pracovisku, zosúladenie osobného a pracovného života, time management, psychohygiena
 • Rizikové správanie detí a mládeže, osvedčenie s celoštátnou platnosťou, 2009
 • Semafor zvládania agresie žiakov, 1-r. Inovačné vzdelávanie, 2012
 • Drogy a duševné zdravie, 2006-2007, osvedčenie
 • Adlerian Psychology Spring School in Košice, 2003, 2014, 2015, osvedčenie
 • Riešenie medziľudských vzťahov – komunikačné zručnosti, 2008, certifikát
 • Health Education Project, I., II. 1994, - 1997, certifikát
 • The Summer School of School Psychology, 1993, certifikát
 • Rekvalifikačné štúdium – školská a poradenská psychológia, 1992-1994
 • UPJŠ Košice, titul PhDr. 1985
 • UK Bratislava, titul PhD. 2003-2007

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 25.06.2024 od 13:00 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Človek, ktorý kráča po lane, musí nájsť ťažisko sám v sebe.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz