Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 26

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne poradenstvo pre dospievajúcich a rodičov
 • Problémy so školským prospechom
 • Znížená motivácia žiakov k učeniu
 • Stres a úzkosť z vyučovacieho procesu
 • Dychové cvičenia a uvedomovanie si pocitov
 • Autogénne tréningy
 • Vyštudované bilingválne gymnázium v Banskej Bystrici
 • Absolvent jednoodborovej psychológie Prešovskej Univerzity v Prešove
 • Absolvované vzdelávanie- zvládanie záťažových situácií a konfliktov cestou sebapoznania
 • Absolvent kurzu Test stromu (Baum test) v Košiciach
 • Prebiehajúce vzdelávanie v oblasti koordinácie školských podporných tímov
 • Absolvované vzdelávanie „Výchova a vzdelávanie mládeže k ľudským právam“
 • Priebežná účast na rôznych webinároch a seminároch
 • Prax so žiakmi s PAS- Aspergerov syndróm
 • Momentálne pôsobenie na Strednej odbornej škole ako školský psychológ
 • Sebaposkodzovanie detí a mladistvých a funkčná analýza problémoveho správania

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Streda, 22.03.2023                                
Piatok, 24.03.2023                                

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Nemôžeme zmeniť vietor, ale plachty môžeme nastaviť.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz