Mgr.Kristína Duchoslavová - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 17

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne poradenstvo pre dospelých
 • Poradenstvo týkajúce sa zdravého životného štýlu, vytvárania zdravých návykov, zvyšovanie a udržiavanie motivácie
 • Podpora a sprevádzanie klienta v náročných životných situáciách
 • Psychohygiena a zvládanie stresu
 • Poradenstvo zamerané na sebarozvoj
 • Práca s emóciami a relaxačné techniky
 • Práca so silnými stránkami klienta
 • Práca s klientmi s diagnostikovanou schizofréniou a ich príbuznými
 • Prevencia syndrómu vyhorenia • Univerzita Komenského v Bratislave: Filozofická fakulta - Psychológia
 • Intenzívny tréning riešenia konfliktných situácií
 • Prevencia vyhorenia, akútneho stresu
 • Arteterapia
 • Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej
 • Terra Therapeutica
 • Hope and resiliency in time of stress
Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Online psychológ“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz