Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 0

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne poradenstvo pre dospelých
 • Poradenstvo týkajúce sa zdravého životného štýlu, vytvárania zdravých návykov, zvyšovanie a udržiavanie motivácie
 • Podpora a sprevádzanie klienta v náročných životných situáciách
 • Psychohygiena a zvládanie stresu
 • Poradenstvo zamerané na sebarozvoj
 • Práca s emóciami a relaxačné techniky
 • Práca so silnými stránkami klienta
 • Práca s klientmi s diagnostikovanou schizofréniou a ich príbuznými
 • Prevencia syndrómu vyhorenia • Univerzita Komenského v Bratislave: Filozofická fakulta - Psychológia
 • Intenzívny tréning riešenia konfliktných situácií
 • Prevencia vyhorenia, akútneho stresu
 • Arteterapia
 • Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej
 • Terra Therapeutica
 • Hope and resiliency in time of stress
Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Streda, 22.03.2023                                
Streda, 29.03.2023                                
Pondelok, 03.04.2023                                
Streda, 05.04.2023                                
Streda, 12.04.2023                                
Pondelok, 17.04.2023                                
Streda, 19.04.2023                                
Pondelok, 24.04.2023                                

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 29.03.2023 od 10:00 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Online psychológ“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz