Mgr.Katarína Tatarková - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 22

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre deti a dospievajúcich s prvkami systemickej terapie   
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých s prvkami systemickej terapie
 • Párové poradenstvo s prvkami systemickej terapie
 • Rodinné poradenstvo s prvkami systemickej terapie

 • Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, odbor Psychológia (Bc. + Mgr.)
 • V minulosti som pracovala na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (najmä s rodinami v rozvode, po rozvode). Aktuále pracujem v školstve jako školská psychologička a zároveň mám súkromnú psychologickú poradňu.
 • Vzdelávania:
  Dieťa a rozvod/rozchod (30hodín)
  Psychodiagnostika dieťaťa (30 hodín)
  Psychodiagnostika dospelých (40 hodín)
  Test kresby stromu – Z. Altman (16 hodín)
 • Online webináre:
  Krízová intervencia
  Kyberšikana
  Emocionálne problémy adolescentov
  Dieťa s FAS
  Sebapoškodzovanie u adolescentov
  Rizikové sexuálne správanie mladistvých
 • Výcvik v systemickej párovej a rodinnej terapii (200 hodín)


Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 19.07.2024 od 08:00 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Minulosť už nezmeníte, ale budúcnosť máte stále vo svojich rukách“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz