Mgr.Lucia Lanžová - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 26

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospievajúcich a mladých dospelých
 • Skupinové psychologické poradenstvo
 • Poradenstvo v oblasti vzťahov (rodinných, partnerských, pracovných, medziľudských)
 • Poradenstvo v oblasti komunikácie
 • Rizikové správanie dospievajúcich
 • Drogové a iné (aj nelátkové) závislosti
 • Poradenstvo v oblasti emócií a práce s nimi
 • Osobnosť a osobnostný rozvoj
 • Podpora v zložitých životných situáciách
 • Poradenstvo v oblasti zmeny životného štýlu
 • Bakalársky a magisterský študijný program jednoodborovej psychológie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Aktívna účasť na odborných stážach (ambulancie klinických psychológov, detský domov, resocializačné stredisko)
 • Aktívna účasť na rôznych odborných seminároch
 • Aktívna účasť na odborných kurzoch ( Test kresby Dom-Strom-Postava, Artefiletika)
 • V súčasnosti pôsobím ako psychológ v oblasti drogových závislostí (mladiství, dospelí)

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Ak sa ti nepáči kde si, posuň sa. Nie si predsa strom.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz