Mgr.Adéla Kozárová - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 62

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
• Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých
• Individuálne psychologické poradenstvo pre dospievajúcich
• Krízová intervencia
• Konzultácie psychosomatických ťažkostí
• Motivačný rozhovory
• Problematika užívania návykových látok
• Problémy s adaptáciou na nové prostredie, problémy pri odlúčení od rodiny a blízkych, imigračné problémy
• Partnerské a vzťahové problémy •    Rezidenčný program sociálnej rehabilitácie pre osoby s dvojitou diagnózou (2020 Bonita House Inc., Berkeley, California)
•    Osemročné gymnázium nad Štolou, Praha (2002 - 2010)
•    Bakalársky program psychológia a špeciálna pedagogika (Univerzita Karlova v Prahe, 2010 - 2013)
•    Magisterský program psychológia (Univerzita Karlova v Prahe, 2013 - 2016)
•    Kurz kompletnej krízovej intervencie (2016)
•    Kvalifikačný kurz "psychológ v zdravotníctve" (2016)
•    Odborné stáže v nasledujúcich zariadeniach: pedagogicko-psychologická poradňa; poradňa pre rodinu; vzťahy v manželstve; krízové centrum RIAPS; psychiatrická nemocnica Bohnice; oddelenie detskej psychiatrie v Thomayerovej nemocnici; detské a dorastové detoxikačné centrum; školský psychológ gymnázia Jana Palacha; diagnostický ústav pre mládež (2013 - 2016)
•    Pracovná skúsenosť v sociálnych službách so zameraním na osoby s psychotickým ochorením (2014 - 2016)
•    Pracovná skúsenosť v diagnostickom ústave pre mládež (2016 - 2018)
•    Účasť na psychologických konferenciách (Moc emócií, 2015; Autogénny tréning - cesta relaxácie a predstáv, 2014; Quo vadis psychológia, 2014)

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Aj v tých najťažších časoch sa nájde niečo, čo môžeme ovplyvniť, mať pod vlastnou kontrolou. Je len potrebné sa nevzdať a hľadať!“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz