Mgr.Tereza Šmejkalová - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 20

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých a dospievajúcich
 • Partnerské poradenstvo
 • Psychologická podpora pri zvládaní krízových životných situácií: straty, zmeny, odchody...
 • Psychologické poradenstvo: vyjasňovanie si, rozhodovanie sa a realizácia zámerov
 • Osobný rozvoj (sebavedomie, zdravý životný štýl, motivácia)
 • Životné zmeny (životné situácie, rodina alebo práca) a adaptácia na ne
 • Zvládanie stresu a úzkosti
 • Práca s emóciami

 • Osahatsi z.s. - lektorka krízovej intervencie (2022 - doteraz)
 • Telefonický a chatový krízový konzultant psychológ - CSSP Praha (2020 - doteraz)
 • Newton University - lektorka a mentorka pre študentov (2020 - doteraz)
 • Komunikácia s problémovými typmi ľudí v zariadeniach sociálnych služieb, Diakonia, 2023
 • Kurz zameraný na emočne nestabilnú poruchu osobnosti, ČAPLD, 2022
 • Výcvik v e-mailovom poradenstve v kontexte krízovej intervencie, JAHODOVKA (Vyššia odborná škola sociálno-právna a Profesný inštitút), 2022
 • Akreditovaný rekvalifikačný kurz komplexnej krízovej intervencie, Osahatsi z.s., 2021
 • Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, psychológia, ukončené magisterské štúdium 2020
 • Gymnázium, Nad Štolou 1, Praha 7, 170 00


Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 30.07.2024 od 12:00 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Vo vlastných obavách a chybách nachádzame najdôležitejšie lekcie.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz