Mgr.Stanislava Hučková - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 0

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre deti, dospievajúcich a dospelých
 • Poradenstvo při rozvoji rodičovských zručností a kompetencií aj náhradných rodičov
 • Pomoc při riešení výchovných problémov s dětmi a dospievajucími
 • Poradenstvo při vztahových problémoch
 • Krízová intervencia – pomoc a podpora při náročných životných situáciách
 • Úzkosti, fóbie, depresia, závislosti
 • Problémy v intímnych vzťahoch
 • Zvládanie stresu, psychohygiena
 • Nácvik relaxačních techník
 • Sebaspoznávanie a osobný rozvoj

 • Vyštudovala Filozofickú fakultu Prešovská univerzita odbor psychógia
 • Pracovala ako psychologička v Pedagogicko-psychologickej poradni, v Centre špeciálneho poradenstva
 • Pracovala jako školská psychologička, na materskej, základnej, strednej aj špeciálnej základnej škole
 • Pracovala jako psychologička v detskom domove, jako psychologička na úrade práce sociálnych vecí a rodiny
 • Ukončený psychoterapeutický výcvik symbolicko-relaxačnej pre deti a dlhodobý psychoterapeutický výcvik meditačno-symbolickej psychoterapie
 • Od 2016 OSVČ – terapeutka a lektorka
 • Absolvovaný kurz Psychoterapie závislosti (1998)
 • Krátkodobý výcvik symbolicko-relaxačnej terapie (2004)
 • Absolvovaný výcvik symbolicko-relaxačnej terapie pre deti (2005)
 • Absolvovaný dlhodobý psychoterapeutický výcvik meditačno – symbolickej psychoterapie (2006 - 2011)
 • Účasť na konferencii - Úzkosť v spoločnosti a psychoterapii (2006)
 • Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii : Relaxácia a možnosti jej využitia (2010)
 • Program PRIDE - 40 hodín prípravy pre profesionálne rodičovstvo (2012)
 • Účasť na seminári - Problémy a riešenia pri výchove detí (2014)
 • Tréning zvládania agresívnych detí (2015)
 • Akreditovaný kurz prvej pomoci (2015)
 • Terapeutka a lektorka v oblasti komunikačných zručností, zvládanie stresu, konfliktov, efektívnych stratégií , teambuildingové aktivity
 • Pracuje s dětmi, dospelými, pármi, skupinami


Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 25.06.2024 od 09:00 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Niekedy je strata rovnováhy z lásky súčasťou vyrovnaného života.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz