Mgr.Bibiána Jozefiaková - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 105

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne poradenstvo pre mládež/dospievajúcich
 • Individuálne poradentsvo pre dospelých
 • Poradenstvo při zvládaní náročných životných období
 • Práca s emóciami
 • Práca so stresom


 • Inštitút sociálního zdravia Palackého univerzity v Olomouci, doktorandské PhD. štúdium, 2020 - súčasnosť
 • Prešovská univerzita v Prešove, jednoodborové štúdium psychológie – 2015-2020
 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, špecializačné štúdium klinickej psychológie, 2021 - súčasnosť
 • Kurz krízovej intervencie
 • ABC Inštitút pre výcvik v KBT, frekventant dlhodobého psychoterapeutického výcviku v KBT, 2022 – trvá

         Prax

 • Ambulancie klinickej psychológie a psychoterapie, pracovná pozícia psychológ, 2020 - trvá
 • Absolvovaná prax na psychiatrickom oddeleni UNLP v Košiciach (2018/2019); stáž v Psychiatrickej nemocnici zameranej na liečbu závislostí Červený Dvur, Český Krumlov (2019); dlhodobá prax v ambulanciách klinickej psychológie, dopravnej psychológie a psychoterapie (2019/2020); stáž v Národnom ústave duševního zdraví v Prahe (2020); dlhodobé dobrovoľníctvo v rámci Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie (2016-2021) a v internetovej poradni pod záštitou ICM (2020-2022)
 • Doplňujúce info o vzdelaní: Akreditovaný supervízny psychodiagnostický seminár so zameraním na ROR (2021 – súčasnosť), Príprava na výkon práce v zdravotníctve, SZU (2021), Intenzívna práca s psychoterapeutickými kartami; Baum test; Techniky arteterapie; Základy krízovej intervencie.
Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Odvážny človek nie je ten, ktorý sa ničoho nebojí, ale ten, ktorý dokáže prekonať strach.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz