Správa sa vaše dieťa na prvý pohľad úplne normálne, ale napriek tomu máte nejasné podozrenie, že niečo nie je v poriadku? Volajú vám zo školy, že sa vaše dieťa opakovane nedostavilo na vyučovanie? Sťažuje sa dieťa stále častejšie na nevoľnosť, bolesti hlavy, zvracia pred odchodom do školy? Prosí vás, aby mohlo zostať doma, aj keď mu nič nie je? Predlžuje dobu choroby ako najdlhšie je to možné? Zhoršil sa dieťaťu prospech? Je viac podráždené, prejavuje negatívny vzťah k škole? Sťažujú sa naň učitelia, nosí domov samé poznámky? Má problémy so spánkom, budí sa v noci, začalo sa pomočovať? To všetko môže mať za následok záškoláctvo, respektíve jeho príčiny.

Záškoláctvo je vážnym problémom, ktorý sa neodporúča bagatelizovať. Môže za ním byť „iba“ túžba experimentovať, vyskúšať niečo nové, zažiť dobrodružstvo. V tomto prípade sa väčšinou jedná iba o jednu dve epizódy, ktoré sa viac neopakujú. Potom je tu však opakované chodenie za školu a úmyselné vyhýbanie sa školskému prostrediu. Za takýmto konaním môže byť strach dieťaťa (zo správania spolužiakov, učiteľov, šikanovania), nezvládanie vysokých nárokov v škole, alebo môže ísť o dôsledok benevolentnej výchovy. Pokiaľ nie je záškoláctvo riešené včas, problémy dieťaťa sa ďalej prehlbujú a je stále viac stresované, čo môže mať naozaj rozsiahle následky.

S čím môže pomôcť psychológ:

-    Zistiť príčinu chovania sa dieťaťa
-    Pracovať s výchovnými problémami a problémami s učením
-    Odhaliť ďalšie prípadné psychické problémy dieťaťa
-    Pracovať s nezdravými vzťahmi
-    Zlepšiť komunikáciu medzi dieťaťom a rodičmi
-    Pracovať na pravidlách a ich dodržiavaní
-    Proces komunikácie so školou
-    Pomoc pri šikanovaní a iných problémoch v škole a v školskom kolektíve
-    Práca s emóciami
-    Pracovať na rodičovských kompetenciách a ich zlepšení

Čím dlhšie dieťa chodí poza školu, tým rizikovejším sa jeho správanie môže stať. Nečakajte preto dlho a čo najskôr sa obráťte na skúseného detského psychológa.

Čítať viac

Detský psychológ

Online

Mgr. Simona Weissová, PhD.

Šikanovanie Autizmus ADHD ADD Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Poruchy príjmu potravy Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 17.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Online

PhDr. Mariana Račková PhD.

Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 17.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Online

Mgr. Ingrid Molnárová

Šikanovanie ADHD Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Sebapoškodzovanie Problémy dospievania

Najbližšie termíny: 17.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Online

Mgr. Mária Magdaléna Ilavská

Šikanovanie Autizmus ADHD Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Detská obezita Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 17.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Offline

MA Gordana Mišković

Šikanovanie Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Poruchy príjmu potravy Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 18.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Offline

Mgr. Anita Tanušková

Šikanovanie Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 18.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Offline

Mgr. Katarína Tatarková

Šikanovanie ADHD Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Sebapoškodzovanie Aspergerov syndróm Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 19.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €
Šikanovanie Autizmus ADHD ADD Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Poruchy príjmu potravy Sebapoškodzovanie Aspergerov syndróm Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 21.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Offline

Mgr. Barbora Buzková

Šikanovanie Autizmus ADHD ADD Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 22.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Offline

Mgr. Viera Škopová

Šikanovanie Autizmus Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Poruchy príjmu potravy Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 23.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Offline

Mgr. Monika Gregussová

Šikanovanie Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 24.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Online

Mgr. Matúš Alexander Lavrík

Šikanovanie Autizmus Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita

Najbližšie termíny: 30.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Offline

Mgr. Jana Rozsypalová

Šikanovanie Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 19.08.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Nedostupný

Mgr. Lucia Lanžová

Šikanovanie Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Poruchy príjmu potravy Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Nedostupný

Mgr. Denisa Húšková

Šikanovanie ADHD Záškoláctvo Závislosti u detí Problémy dospievania

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Online

Mgr. et Mgr. Veronika Sedlecká

Šikanovanie ADHD ADD Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Poruchy príjmu potravy Sebapoškodzovanie Aspergerov syndróm Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Nedostupný

Bc. Hellen Holečková

Šikanovanie ADHD Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Poruchy príjmu potravy Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Nedostupný

Mgr.et Mgr. Barbora Brzáková Krelová

Šikanovanie Záškoláctvo Závislosti u detí Sebapoškodzovanie Emocionálny rozvoj

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Online

Mgr. Dana Lúčanová

ADHD ADD Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Nedostupný

Ps Dámaris Sierra Guerra

Šikanovanie Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Nedostupný

Mgr. Valentína Timková

Šikanovanie Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Nedostupný

Mgr. Edina Kozmannová

Šikanovanie Záškoláctvo Závislosti u detí Sebapoškodzovanie

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Nedostupný

Mgr. Vendula Šild Vojtová

ADHD ADD Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Poruchy príjmu potravy Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz