Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 21

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Poradenská psychológia, psychologické konzultácie pre detí a dospelých různorodého charakteru
 • Mindfulness couching, relaxačné a meditačné techniky pre deti aj dospelých
 • Práca s telom a emóciami cez jogovú terapiu
 • Fraktálna kresba – metóda analytickej kresebnej diagnostiky, prognózy a korekcie, osobnostného rozvoja (deti aj dospelí)

 • 2021-2023: Odborná asistentka a vysokoškolská učiteľka, Katedra psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
 • 2021: Akreditovaný kurz jogovej terapie – Inštruktor jogovej terapie 1. kvalifikačného stupňa ( Európska Jogová Akadémia)
 • 2021: Inštruktorský kurz detskej jogy (Kiding Around Yoga - certifikát pre učenie jogy a relaxačných techník pre deti)
 • 2019-2020: Výcvik v analýze metódy fraktálnej kresby (pod vedením psychologičky Mgr. Any Bažovej Grnja)
 • 2019: Kurzy Mindfulness Teacher Certification a Mindfulness Life Couch (Transformation Academy)
 • 2019 -2021: Školská psychologička na základnej škole Postupimská 37, Košice
 • 2018-2021: Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, doktorát (PhD.) v odbore psychológia (špecializácia sociálna psychológia a psychológia práce)
 • 2016: Linka Detskej Dôvery, dobrovoľnícka prax
 • 2013-2018:  Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor psychológia (Mgr.)
Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Streda, 22.03.2023                                
Štvrtok, 23.03.2023                                
Pondelok, 27.03.2023                                
Utorok, 28.03.2023                                
Streda, 29.03.2023                                
Štvrtok, 30.03.2023                                
Piatok, 31.03.2023                                

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 27.03.2023 od 09:15 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Šťastie nie je neprítomnosť problémov. Je to schopnosť sa s nimi vysporiadať. – Steve Maraboli“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz