Mgr.Simona Weissová, PhD. - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 92

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Poradenská psychológia, psychologické konzultácie pre detí a dospelých různorodého charakteru
 • Mindfulness couching, relaxačné a meditačné techniky pre deti aj dospelých
 • Práca s telom a emóciami cez jogovú terapiu
 • Fraktálna kresba – metóda analytickej kresebnej diagnostiky, prognózy a korekcie, osobnostného rozvoja (deti aj dospelí)

 • 2021-2023: Odborná asistentka a vysokoškolská učiteľka, Katedra psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
 • 2021: Akreditovaný kurz jogovej terapie – Inštruktor jogovej terapie 1. kvalifikačného stupňa ( Európska Jogová Akadémia)
 • 2021: Inštruktorský kurz detskej jogy (Kiding Around Yoga - certifikát pre učenie jogy a relaxačných techník pre deti)
 • 2019-2020: Výcvik v analýze metódy fraktálnej kresby (pod vedením psychologičky Mgr. Any Bažovej Grnja)
 • 2019: Kurzy Mindfulness Teacher Certification a Mindfulness Life Couch (Transformation Academy)
 • 2019 -2021: Školská psychologička na základnej škole Postupimská 37, Košice
 • 2018-2021: Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, doktorát (PhD.) v odbore psychológia (špecializácia sociálna psychológia a psychológia práce)
 • 2016: Linka Detskej Dôvery, dobrovoľnícka prax
 • 2013-2018:  Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor psychológia (Mgr.)
Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 25.06.2024 od 07:45 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Šťastie nie je neprítomnosť problémov. Je to schopnosť sa s nimi vysporiadať. – Steve Maraboli“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz