Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 64

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • psychoterapia
 • poradenstvo
 • psychohygiena
 • krízová intervencia
 • konzultácie
 • Pražská vysoká škola psychosociálnych štúdií, odbor Psychológia
 • FHS UK, odbor Riadenia a Supervízie v sociálnych a zdravotných org., špec. Supervízia   
 • Iniciálny výcvik telefonickej krízovej intervencie detí a dospievajúcich
 • Multi-Di-Mens a I-GAT, Výcvik v Gestalt terapii a psychosyntéze, Praha
 • Video tréning interakcií, špecializácia na prácu s rodinou, SPIN Praha
 • Video tréning interakcií, špecializácia na prácu v školách, SPIN Praha
 • Postgraduálny výcvik v Gestalt terapii, I-GAT Praha
 • Supervízny výcvik v Gestalt modalite, I-GAT Praha
 • Stredisko výchovnej starostlivosti Klíčov Praha
 • Pedagogicko psychologická poradňa Praha 11 a 12


Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Utorok, 28.03.2023                                
Štvrtok, 30.03.2023                                
Pondelok, 03.04.2023                                
Utorok, 04.04.2023                                
Streda, 05.04.2023                                
Utorok, 11.04.2023                                
Streda, 12.04.2023                                
Pondelok, 17.04.2023                                
Utorok, 18.04.2023                                

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 28.03.2023 od 10:15 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Tancujem tak rýchlo, ako dokážem.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz