PhDr. et Mgr.Hana Alblová - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 889

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom

•  Krízová intervencia
•  Poruchy príjmu potravy
•  Sebapoškodzovanie
•  Problematika závislostí
•  Individuálne poradenstvo pre adolescentov
•  Dlhodobé individuálne poradenstvo
•  Riešenie partnerských vzťahov - rodina, párové poradenstvo, rozvodové konanie
•  Problematika sexuálnych dysfunkcií
•  Prekonávanie tráum
•  Syndróm vyhorenia v osobnej i pracovnej rovine - prokrastinácia
•  Individuálny koučing vo firmách alebo štátnych zariadeniach
•  Skupinové sedenia
•  Aktuálne sa sústredím na životnú spokojnosť klientov a tematiku migrantov v ČR (riešim problémy so začlenením do českej spoločnosti).

• Rigorózne konanie bolo dokončené v roku 2008.

• Ďalej mám za sebou niekoľko kurzov a školení: 2015 - absolvovanie akreditovaného VÝCVIKU profesionálny kouč, 2012-2016 - Skálov inštitút Praha, päťročný sebapoznávací výcvik v skupinovej integratívnej psychoterapii, prednášky a kurzy na rozličné psychologické témy.

• Od roku 2010 sa venujem psychoterapii, lektorovaniu a koučingu: problematika medziľudských a partnerských vzťahov, problémy dospievania, poruchy príjmu potravy, úzkostné stavy, poruchy spánku, pracovná diagnostika, rozvoj osobnosti, výklad automatickej kresby z psychologického hľadiska, relaxačné techniky, psychohygiena, nácvik komunikačných techník, skupinová terapia. Komunikácia v praxi obchodníka;

Základy komunikačných zručností; Efektívna komunikácia; Komunikácia v konfliktných situáciách; Komunikačné a prezentačné zručnosti; Reč tela a neverbálna komunikácia; Vedenie ľudí, ich motivovanie a hodnotenie; Asertivita; Kreatívne riešenie problémov;

Stres a jeho zvládanie; Zvyšovanie výkonnosti; Predajné zručnosti; Interkultúrna komunikácia; Manažérske minimum; Efektívna komunikácia po telefóne; vyjednávanie; Zvládanie zmien; Komunikácia s problémovým klientom; Predchádzanie domácemu násiliu;

Syndróm vyhorenia a jeho prevencia; koučing; Úvod do psychológie; Šikanovanie a jej systémové riešenie; Náročné životné situácie a techniky na ich zvládanie; Koučovanie a vedenie ľudí; Hodnotenie zamestnancov; Efektívne vedenie porád; Ochrana osobných údajov v organizácii; Práca so závislosťami.


Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
  • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Život je boj, ale aj ten sa dá zvládnuť so vztýčenou hlavou.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz