Mgr.Natália Panka Vodilová - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 16

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých.
 • Aktívne sa zaoberám problematikou závislosti na drogách, alkohole, patologickým hráčstvom .
 • Pracujem s depresívnymi a úzkostlivými klientmi a snažím sa o oddelenie klienta od problému.
 • Prešovská Univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Odbor: Psychológia
 • Odborná prax Psychiatrická liečebňa Červený dvor 
 • Odborná prax Národný ústav duševného zdravia
 • Absolventská prax, Psychiatrická liečebňa, Nemocnica arm. generála L. Svobodu, Svidník a.s.
 • Psychológ v resocializačnom zariadení ReSocia n.o.
 • Psychológ v Centre Poradenských služieb vo väzení, Spoločnosť Podané ruky o.p.s.
 • Kurz hypnózy a autogénneho tréningu, Pre Mente Sana
 • Absolventka výcviku v naratívnej psychoterapii, ISZ Košice
 • Príprava na výkon práce v zdravotníctve SZU Bratislava

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Spomíname, aby sme afektívne prežili a tak hodnotovo spevnili našu osobnú identitu. Spomíname, pretože je to hra, ktorá nás baví, máme radosť z rozpamätávanie sa seba samého na pozadí našich spoločne obývaných minulosťou. Kamil Činátl“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz