Všetkým ľuďom, ktorí sa aktuálne stretávajú s nejakým problémom, ktorý si vyžaduje pomoc odborníka z odvetvia psychológie a ktorí si túto pomoc z rôznych objektívnych i subjektívnych príčin nemôžu dovoliť.

Túto zľavu ponúkame:

  • študentom
  • seniorom
  • matkám na materskej dovolenke
  • slobodným matkám
  • všetkým ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii, potrebujú psychologickú pomoc a naše služby si nemôžu dovoliť.

Stačí, keď vyplníte formulár, ktorý sa nachádza nižšie, a my vás po vyhodnotení budeme kontaktovať emailom.