Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 82

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne poradenstvo pre dospelých v náročných životných situáciách
 • Poradenstvo pri úzkostných a depresívnych stavoch
 • Poradenstvo v oblasti výchovy a rizikového správania (šikanovanie, záškoláctvo, závislosti ...).
 • Poradenstvo v oblasti osobného a profesijného rozvoja
 • Poradenstvo pri problémoch so spánkom s psychosomatickým pozadím (i výklad snov)
 • Poradenstvo pri problémoch so sexualitou a sexuálnou aktivitou
 • Magisterský študijný program v odbore Psychológia (Univerzita P. J. Šafária v Košiciach)
 • Účasť na seberozvojových seminároch, workshopoch a kurzoch (napr. Workshop expresívnych technik v spoločnosti Mokosha n. O., Kurz Baum-testu v splečnosti PERSON s.r.o., zážitkový seminár "Stretnutie s vnútorným dieťaťom" a ďalšie)
 • Osobná asistencia pre adolescentku s Aspergerovým syndrómom a SPU
 • Stáž v Psychiatrickej nemocnici Bohnice na sexuologické oddelení
 • Individuálne i párové poradenstvo pri psychosmatických a psychosexuálnych problémoch dospelých v súkromnom zdravotnickom zariadení Gona, s. R. O.
 • Primárna, sekundárna a indikovaná prevencia na ZŠ a SŠ
 • Poradenstvo študentom, rodičom a učiteľom na pozíciu výchovné poradkyne a školské psychologičky
 • Vlastné semináre pre pedagogických pracovníkov na tému školské úspešnosti a diagnostiky triednych vzťahov
 • Akreditovaný sbezkušenostní výcvik v psychoanalytickej psychoterapii spoločnosti IAPSA (práve prebiehajúci)
 • Aktuáně pracuje prevažne s dospievajúcou neklinickou klientelou s umeleckým zameraním

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Nedeľa, 26.03.2023                                
Utorok, 28.03.2023                                
Piatok, 31.03.2023                                

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 26.03.2023 od 12:30 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„V ťažkých chvíľach stojím pri sebe.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz