Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 162

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých a dospievajúcich
 • Partnerské a rodinné poradenstvo
 • Poradenstvo pri vzťahových problémoch
 • Poradenstvo pri zvládaní stresových situácii a nadmernej záťaži
 • Autogénny tréning a psychohygiena (využíva sa na uvoľnenie a odbúranie stresu)
 • Krízová intervencia, pomoc a podpora pri ťažkých životných situáciách
 • V súčasnosti pracujem ako psychológ na referáte poradensko psychologických služieb kde sa stretávam s rodinami v rozvode, s manželmi, pármi a ich deťmi. Mojou náplňou práce je psychologické poradenstvo či už individuálne, rodinné alebo aj párové a mojim cieľom je zlepšovanie rodinných vzťahov, aby dieťa vyrastalo v prostredí vhodnom pre jeho zdravý psychický a fyzický vývin, a taktiež podpora klientov pri zvládnutí situácie, v ktorej sa nachádzajú.
 • Vysokoškolské štúdium v odbore psychológia v Bratislave na Paneurópskej vysokej škole
 • Práca v Intervenčnom tíme ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
 • Kurz Systemického rozhovoru
 • Kurz Autogénneho tréningu a hypnózy
 • Dobrovoľnícka prax v internetovom poradenstve IP-čko pre mladistvých
 • Kurz online krízovej intervencie, psychologickej a sociálnej pomoci v krízových situáciách
 • E-learningové kurzy „ochrana detí pred násilím“.
 • Kurz práce s terapeutickými kartami

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Streda, 22.03.2023                                
Štvrtok, 23.03.2023                                
Piatok, 24.03.2023                                
Pondelok, 27.03.2023                                
Utorok, 28.03.2023                                
Streda, 29.03.2023                                
Štvrtok, 30.03.2023                                

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 22.03.2023 od 12:30 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Vtedy keď už nedokážeme zmeniť situáciu stojíme pred výzvou zmeniť sami seba.“ – Viktor Frankl“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz