Online za 44 minut
Mgr.Branislav Sabaka - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 280

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých a dospievajúcich
 • Partnerské a rodinné poradenstvo
 • Poradenstvo pri vzťahových problémoch
 • Poradenstvo pri zvládaní stresových situácii a nadmernej záťaži
 • Autogénny tréning a psychohygiena (využíva sa na uvoľnenie a odbúranie stresu)
 • Krízová intervencia, pomoc a podpora pri ťažkých životných situáciách
 • V súčasnosti pracujem ako psychológ na referáte poradensko psychologických služieb kde sa stretávam s rodinami v rozvode, s manželmi, pármi a ich deťmi. Mojou náplňou práce je psychologické poradenstvo či už individuálne, rodinné alebo aj párové a mojim cieľom je zlepšovanie rodinných vzťahov, aby dieťa vyrastalo v prostredí vhodnom pre jeho zdravý psychický a fyzický vývin, a taktiež podpora klientov pri zvládnutí situácie, v ktorej sa nachádzajú.
 • Vysokoškolské štúdium v odbore psychológia v Bratislave na Paneurópskej vysokej škole
 • Práca v Intervenčnom tíme ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
 • Kurz Systemického rozhovoru
 • Kurz Autogénneho tréningu a hypnózy
 • Dobrovoľnícka prax v internetovom poradenstve IP-čko pre mladistvých
 • Kurz online krízovej intervencie, psychologickej a sociálnej pomoci v krízových situáciách
 • E-learningové kurzy „ochrana detí pred násilím“.
 • Kurz práce s terapeutickými kartami

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 18.07.2024 od 13:00 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Vtedy keď už nedokážeme zmeniť situáciu stojíme pred výzvou zmeniť sami seba.“ – Viktor Frankl“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz