Mgr.Jana Kašická, MSc. - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 0

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre mládež a dospelých
 • Podpora a poradenstvo v ťažkých životných situáciách, zvládanie stresových udalostí
 • Podpora a pomoc pri zvládaní náročných životných situácií
 • Pracovné poradenstvo

 • Karlova Univerzita, jednoodborová psychológia
 • University of Portsmouth, international HR management
 • Som vo výcviku v Kognitívno-behaviorálnej terapii - Odyssea
 • Výcvik v cieľavedomom koučingu (2018-2019)
 • Študujem doktorandské štúdium v oblasti pracovnej psychológie na Karlovej univerzite
 • Praktická stáž Erasmus+ na Univerzite v Portsmouthe - katedra psychológie
 • Absolvovala som stáž na psychologicko-psychiatrickom oddelení v Nemocnici vo Svitavách
 • Občianske združenie "Hovor, počúvam" - psychológ
 • Poskytujem online psychoterapie od roku 2020
 • Od roku 2014 pôsobím v oblasti pracovnej psychológie


Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Zmena myslenia môže viesť k pozitívnej zmene života“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz