Mgr.Edina Kozmannová - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 6

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých   
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre deti a dorast
 • Partnerské problémy a ich vplyv na dieťa
 • Závislosti – alkohol a drogy
 • Sexuálne deviácie a parafilie – problematická sexualita
 • Pornografia –  závislosť
 • Absolvent jednoodborovej psychológie na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre
 • Pracovala som a aj súčasne pracujem prevažne s detskou klientelou; pracujem aj s dospelou klientelou
 • Pravidelne absolvujem vedecké konferencie, spolupracujem na vedeckých článkoch
 • Gymnázium – maďarský jazyk
 • Aktívna účast na webinároch a psychologických zážitkových skupinách, výcvikoch
 • Odborná prax – I. Psychiatrická klinika UNLP v Košiciac
 • Začatá PCA psychoterapia

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Zázraky sa dejú iba tím, ktorí tomu veria“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz