Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 36

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Psychoterapia / individuálna a párová terapia   
 • Poradenstvo a rozhovor


 • Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta, Inštitút Psychológie (klinická psychológia, školská psychológia, poradenská psychológia)
 • Doplňujúce pedagogické štúdium Prešovská univerzita v Prešove – Fakulta humanitných a prírodnych vied
 • Výcvik v systemickej párove a rodinnej terapii, ISZ Košice
 • Frekventant vo výcviku ( momentálne beží 2. rok) – Komplexný psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe „Umenie terapie“
 • Základný kurz autogénneho tréningu a hypnózy 1. Oprávnenosť vykonávať autogénny tréningu a hypnózu v psychologickej praxi
 • Baum – test
 • Díte v centre zájmu ( Aplikácia komplexného prístupu pri práci s rozvádzajúcimi sa rodičmi a ich deťmi)
 • Snoezelen  v teórii a praxi  I. a II. – Absolvovaný výcvik pod vedením Mgr. R. Filatovej.
 • Inovačné vzdelávanie: Inovatívne prvky v kariérovej vývhove a kariérovom poradenstve na školách
 • Centrum pre deti a rodiny Prešov
 • Občianské združenie MyMamy (OZ poskytujúce pomoc ženám a ich deťom zaživajúcim násilie v partnerských vzťahoch) – 2 roky
 • Terénny sociálny pracovník – dobrovoľnícka činnosť – 5 rokov
 • Stáž v rámci streetworku v Drop In o.p.s
 • Prax v súkromnej psychiatrickej ambulancii
 • Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o. Predná Hora pri Muráni – praxMožnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Streda, 22.03.2023                                
Štvrtok, 23.03.2023                                
Pondelok, 27.03.2023                                
Utorok, 28.03.2023                                
Štvrtok, 30.03.2023                                
Nedeľa, 02.04.2023                                
Utorok, 04.04.2023                                

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 27.03.2023 od 20:15 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Včerajšok je dnešná spomienka, budúcnosť je sen dneška.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz