Mgr.Michaela Parma - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 4

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých a dospievajúcich
 • Ťažkosti pri presadzovaní vlastných záujmov a potrieb
 • Problémy v komunikácii a medziľudských vzťahoch
 • Nespokojnosť v osobnom alebo profesionálnom živote
 • Nízka sebaúcta a nedostatok sebadôvery
 • Pocit nepochopenia a osamelosti
 • Psychosomatické ťažkosti
 • Náročné životné situácie
 • Neuspokojivé vzťahy
 • Napätie, stres, úzkosť
 • Strata motivácie

 • Párové a rodinné psychologické poradenstvo
 • Nespokojnosť v oblasti partnerského života či medziľudských vzťahov
 • Problémy spojené s rozchodom či rozvodom
 • Problémy v sexuálnom živote
 • Strata dôvery v partnera
 • Časté nezhody a hádky
 • Poruchy komunikácie
 • Partnerská kríza
 • Žiarlivosť
 • Nevera

 • Magisterský titul z jednoodborovej psychológie - Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
 • Priebežná účasť na kurzoch a seminároch
 • Odborné stáže v psychiatrickej liečebni a dennom stacionári
 • Pracovala som ako konzultantka v oblasti personalistiky a HR
 • Pracovala som ako psychologička v pedagogicko-psychologickej poradni
 • Od roku 2016 prevádzkujem súkromnú psychologickú prax

 • Absolvované vzdelávacie programy a kurzy:
  - Diagnostika psychologických prejavov ADHD v školskej a poradenskej praxi
  - Kurz aplikovanej psychodiagnostiky - testové metódy
  - Kurz hypnotických a nehypnotických komunikačných stratégií
  - Inštruktor osobnostného rozvoja
  - Inštruktor relaxačných techník
  - Foundations of Positive Psychology: Resilience Skills
  - The Science of Well-Being
  - Personálny manažment
Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 26.06.2024 od 14:15 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Privilégiom života je stať sa tým, kým skutočne ste. Carl Gustav Jung“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz