Mgr. Bc.Michaela Kajfoszová - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 42

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Telefonické a on-line konzultácia a poradenstvo
 • Podporná terapia

 • 2019 - doteraz Psychológ v zdravotníctve CDZ Karviná, stacionár pre psychotických a neurotických klientov
 • 2018-2019 Psychológ v kúpeľoch Jánske Kúpele, neuropsychologická diagnostika a terapia, kognitívny tréning
 • 2012 – 2016 Prax ako školský psychológ na základnej a strednej škole
 • Kurz v Rorschachovej metóde
 • Kurz Psychoterapie psychóz
 • Kurz Ako hovoriť s klientom so závislosťou
 • Kurz krízovej intervencie
 • Aktuálne v 5-ročnom výcviku v kognitívno-behaviorálnej terapii
 • Aktuálne zaradená do predatestačnej prípravy z odboru Klinická psychológia
 • Absolvent jednoodborového štúdia Psychológie na FF UP Olomouc
 • Absolvent odboru Česká filológia na FF UP Olomouc
 • Gymnázium s poľským vyučovacím jazykom v Českom Těšíne

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 26.06.2024 od 18:15 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Online psycholog“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz