Pripadá vám, že vás vaše dieťa často nevníma? Nereaguje na svoje meno, málo rozpráva a často sa prejavuje kričaním? Všimli ste si, že sa vyhýba očnému kontaktu, nezaujíma sa o svoje okolie, chýba sociálny úsmev? Má problém ovládať svoje správanie, trpí záchvatmi hnevu a najmenšia zmena stereotypu je pre neho problém? Vývoj každého dieťaťa je síce individuálny, ale sú určité príznaky a varovné signály, ktoré nie je dobré podceňovať. Môže totiž ísť o poruchu mentálneho vývoja dieťaťa, napríklad o autizmus.

Autizmus je závažné vývojové mentálne postihnutie, ktoré sa prejavuje abnormálnou sociálnou interakciou, stereotypnými vzorcami správania sa a narušenými komunikačnými schopnosťami. Podľa štatistík sa s poruchou autistického spektra ročne narodí zhruba 200 detí, ohrozenou skupinou sú najmä chlapci. Odborníci sa zatiaľ nezhodli, či za neustále sa zvyšujúcimi číslami stoja lepšie a modernejšie diagnostické postupy, či niečo iné. Presné príčiny autizmu nie sú známe, odborníci však predpokladajú, že rozvoj autizmu ovplyvňujú genetické predispozície dieťaťa, poškodenie mozgu, nedostatočné prepojenie centier v mozgu či infekčné ochorenie.

Autistické deti majú výrazne odlišné správanie oproti rovesníkom. Prvé varovné signály si môžeme všimnúť už v batoliacom veku, kedy zdravo sa vyvíjajúce dieťa napr. džavoce a gestikuluje do 1 roka, napodobňuje ostatných a používa slová zhruba do 16. mesiaca a prvé slovné spojenie začne tvoriť do dvoch rokov. Autizmus má negatívny vplyv najmä na sociálnu interakciu dieťaťa, to nie je schopné chápať okolitý svet tak, ako zdravý jedinec, často preto aj na bežné situácie reaguje nezvyčajne, čím si vyslúži nepochopenie ostatných. Poruchy autistického spektra sú nezriedka sprevádzané celým radom ďalších ochorení, ako je napr. mentálna retardácia, epilepsia, hyperaktivita a ďalšie. V prípadoch, keď autista trpí prudkými záchvatmi hnevu či naopak prílišnou pasivitou, môže dochádzať aj k sebapoškodzovaniu.

V súčasnej dobe patrí autizmus medzi poruchy, ktoré nie je možné vyliečiť, avšak mnoho autistov sa v dospelosti zvládne zaradiť do bežného fungovania. Pokiaľ spozorujete, že sa vaše dieťa prejavuje zvláštnym spôsobom, odporúčame čo najskôr vyhľadať pomoc lekára, najlepšie detského psychológa.

Čítať viac

Detský psychológ

Online

Mgr. Simona Weissová, PhD.

Šikanovanie Autizmus ADHD ADD Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Poruchy príjmu potravy Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 17.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €
Autizmus Závislosti u detí Poruchy príjmu potravy Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 17.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Online

Mgr. Mária Magdaléna Ilavská

Šikanovanie Autizmus ADHD Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Detská obezita Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 17.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Offline

Mgr. Michaela Kravcová, PhD.

Autizmus ADHD ADD Závislosti u detí Detská obezita Aspergerov syndróm Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 20.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €
Šikanovanie Autizmus ADHD ADD Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Poruchy príjmu potravy Sebapoškodzovanie Aspergerov syndróm Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 21.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Offline

Mgr. Barbora Buzková

Šikanovanie Autizmus ADHD ADD Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 22.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Offline

Mgr. Viera Škopová

Šikanovanie Autizmus Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita Poruchy príjmu potravy Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Najbližšie termíny: 23.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Online

Mgr. Matúš Alexander Lavrík

Šikanovanie Autizmus Problémy so vzdelávaním Záškoláctvo Závislosti u detí Detská obezita

Najbližšie termíny: 30.07.2024

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Nedostupný

PhDr. et Mgr. Hana Alblová

Autizmus Závislosti u detí Poruchy príjmu potravy Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Nedostupný

PhDr. Lea Hroncová

Šikanovanie Autizmus Problémy so vzdelávaním Sebapoškodzovanie Aspergerov syndróm Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €

Detský psychológ

Nedostupný

Mgr. Jitka Kneslová

Šikanovanie Autizmus Sebapoškodzovanie Problémy dospievania Emocionálny rozvoj

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 25.87 €

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz