Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 83

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre deti, dospievajúcich a dospelých.
 • Psychologické poradenstvo v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti – vývin vzťahovej väzby medzi dieťaťom a opatrovateľom,  podpora v adaptačnom procese dieťaťa, riešenie výchovných problémov atď.
 • Poradenstvo pri rozvoji rodičovských zručností a kompetencií.
 • Odborná pomoc pri riešení výchovných, sociálnych a iných problémov v rodine a medziľudských vzťahov.
 • Magisterský titul  z jednoodborovej psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Semináre/webináre a workshopy (Vzťahová väzba –teória prax, Základy terapie dotykom a i.).
 • Absolvovaná prax  na odborných psychologických pracoviskách: Timan s.r.o., Banská Bystrica – coaching a vzdelávanie zamestnancov , GNOZIS – Združenie psychológov, Elektrárne Mochovce – pracovná a poradenská psychológia, Centrum pre deti a rodiny Vranov nad Topľou (ďalej len „CDR“) – psychologická diagnostika detí a mládeže, individuálne psychologické poradenstvo, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – psychologická diagnostika a individuálne psychologické poradenstvo pre deti a mládež (poruchy učenia, výchovné problémy, atď.)
 • V súčasnosti pracujem ako psychológ pre profesionálne náhradné rodiny v Centre pre deti a rodiny a poskytujem odbornú psychologickú pomoc pri umiestňovaní  detí do CDR v rôznych životných situáciách.

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Streda, 22.03.2023                                
Štvrtok, 23.03.2023                                
Nedeľa, 26.03.2023                                
Pondelok, 27.03.2023                                
Utorok, 28.03.2023                                
Streda, 29.03.2023                                
Štvrtok, 30.03.2023                                

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 22.03.2023 od 16:45 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Z tvojej zraniteľnosti vzíde tvoja sila. - Sigmund Freud“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz