Mgr.Lenka Hanudeľ - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 183

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre deti, dospievajúcich a dospelých.
 • Psychologické poradenstvo v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti – vývin vzťahovej väzby medzi dieťaťom a opatrovateľom,  podpora v adaptačnom procese dieťaťa, riešenie výchovných problémov atď.
 • Poradenstvo pri rozvoji rodičovských zručností a kompetencií.
 • Odborná pomoc pri riešení výchovných, sociálnych a iných problémov v rodine a medziľudských vzťahov.
 • Magisterský titul  z jednoodborovej psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Semináre/webináre a workshopy (Vzťahová väzba –teória prax, Základy terapie dotykom a i.).
 • Absolvovaná prax  na odborných psychologických pracoviskách: Timan s.r.o., Banská Bystrica – coaching a vzdelávanie zamestnancov , GNOZIS – Združenie psychológov, Elektrárne Mochovce – pracovná a poradenská psychológia, Centrum pre deti a rodiny Vranov nad Topľou (ďalej len „CDR“) – psychologická diagnostika detí a mládeže, individuálne psychologické poradenstvo, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – psychologická diagnostika a individuálne psychologické poradenstvo pre deti a mládež (poruchy učenia, výchovné problémy, atď.)
 • V súčasnosti pracujem ako psychológ pre profesionálne náhradné rodiny v Centre pre deti a rodiny a poskytujem odbornú psychologickú pomoc pri umiestňovaní  detí do CDR v rôznych životných situáciách.

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 25.06.2024 od 17:15 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Z tvojej zraniteľnosti vzíde tvoja sila. - Sigmund Freud“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz