Napadajú vás zúfalé myšlienky? Pociťujete strach, ale neviete bližšie špecifikovať, čoho sa bojíte? Ste nepokojní, nervózni, zviera vám hrdlo? Myslíte si, že čoskoro omdliete, alebo zošaliete? A k tomu všetkému ste aj neustále unavení, smutní a pripadá vám, že už sa nikdy nebudete z ničoho tešiť? Ste paralyzovaní strachom a nemáte silu ísť na návštevu psychológa? Nikam cestovať nemusíte! Naše konzultácie prebiehajú online, po telefóne, alebo emailom. BONUS: Konzultáciu môžete mať už do hodiny.

Depresia, úzkosť… dva pojmy, s ktorými sa stretávame takmer denne. U niektorých sú tieto stavy reakciou na dlhodobú psychickú záťaž, u iných vznikajú vplyvom vrodených predispozícií, výchovy atď. Vnímanie sveta je u človeka s úzkosťou/depresiou často iba čiernobiele, je ľahostajný k okolitému dianiu, nepociťuje radosť, je nepokojný, trpí rôznymi fyzickými ťažkosťami.

Kedy pri úzkosti/depresii vyhľadať psychológa?

Kedykoľvek. Nemusíte čakať, kým sa u vás prejaví niektorý z príznakov depresie alebo úzkosti. Čím skôr začnete svoje negatívne emócie správne ventilovať a riešiť, tým lepšie. Zásadnou otázkou zostáva, či sa o pomoc obrátiť na psychológa, alebo psychiatra. Záleží na tom, v akej fáze sa nachádzate, miernejšie stavy zvládnete len s terapiou u psychológa, u vážnejších je potom vhodné podporiť terapiu s psychológom aj predpísaním vhodnej medikácie od psychiatra.

Ako to prebieha?

Na prvom sedení so psychológom preberiete, čo konkrétne cítite a prežívate, ako to ovplyvňuje váš každodenný život a ako/kedy sa vaše problémy prejavujú. V závislosti na tom psychológ odporučí vhodnú terapiu, prípadne odporučí aj návštevu u psychiatra. Nezabúdajte na to, že každý psychológ a terapeut má svoje metódy, s ktorými pracuje. Okrem toho musia zohľadniť aj individuálne nastavenia klienta, jeho potreby a možnosti. Zvládnutie úzkostných a depresívnych stavov je dlhodobá záležitosť, psychológ je tu na pozícii sprievodcu a radcu. Vypočuje si vás, zistí, ako v určitých situáciách reagujete, a pomôže vám reakcie adekvátne prispôsobiť. Klienti sú pri nastavení vhodnej starostlivosti často schopní navrátiť sa opäť k bežnému fungovaniu, k práci, k rodinnému životu. Bez pomoci psychológa však môžu mať depresie a úzkosti až fatálne následky.

Čítať viac

Úzkosti/depresia

Online

Ps Dámaris Sierra Guerra

Depresie Úzkosti Stres Panika a panické ataky Psychosomatické problémy Trauma Tréma, stres

Najbližšie termíny: 26.09.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Online

Mgr. Bibiána Jozefiaková

Depresie Úzkosti Stres Panika a panické ataky Tréma, stres

Najbližšie termíny: 26.09.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Offline

Mgr. Michaela Štěpánová

Depresie Úzkosti Stres Panika a panické ataky Trauma Tréma, stres

Najbližšie termíny: 27.09.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Offline

Mgr. Marek Boňko

Depresie Úzkosti Stres Tréma, stres

Najbližšie termíny: 27.09.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Online

Mgr. Ľubica Mesarošová

Psychosomatické problémy

Najbližšie termíny: 28.09.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Offline

Mgr. Juliana Zmrhalová

Panika a panické ataky Trauma

Najbližšie termíny: 28.09.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Online

Mgr. Marcela Krejčí

Depresie Úzkosti Stres Panika a panické ataky Psychosomatické problémy Trauma Tréma, stres

Najbližšie termíny: 29.09.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Offline

Mgr. Jitka Kneslová

Depresie Úzkosti Stres Psychosomatické problémy

Najbližšie termíny: 29.09.2023

Cena konzultácie 23.5 €
Depresie Úzkosti Stres Trauma

Najbližšie termíny: 02.10.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Online

Mgr. Olena Shapovalova

Depresie Úzkosti Stres Panika a panické ataky

Najbližšie termíny: 02.10.2023

Cena konzultácie 23.5 €
Depresie Úzkosti Stres Psychosomatické problémy

Najbližšie termíny: 02.10.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Offline

Mgr. Stanislava Piljanová

Depresie Úzkosti Stres Tréma, stres

Najbližšie termíny: 02.10.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Online

Mgr. Simona Weissová, PhD.

Depresie Úzkosti Stres Panika a panické ataky Psychosomatické problémy Trauma Tréma, stres

Najbližšie termíny: 03.10.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Offline

Bc. Hellen Holečková

Depresie Úzkosti Stres Panika a panické ataky Trauma Tréma, stres

Najbližšie termíny: 03.10.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Online

Mgr. Viera Škopová

Depresie Úzkosti Stres Tréma, stres

Najbližšie termíny: 03.10.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Offline

Mgr. Lenka Varadyová

Depresie Úzkosti Stres Psychosomatické problémy Trauma Tréma, stres

Najbližšie termíny: 04.10.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Offline

Mgr. Sandipa M Simová

Depresie Úzkosti Stres Panika a panické ataky Psychosomatické problémy Trauma Tréma, stres

Najbližšie termíny: 06.10.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Offline

PhDr. et Mgr. Hana Alblová

Depresie Úzkosti Stres Panika a panické ataky Psychosomatické problémy Trauma Tréma, stres

Najbližšie termíny: 23.10.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Offline

Mgr. Gabriela Smolková

Panika a panické ataky Psychosomatické problémy Tréma, stres

Najbližšie termíny: 23.10.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Offline

PhDr. Michaela Miechová

Depresie Úzkosti Trauma Tréma, stres

Najbližšie termíny: 06.12.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Offline

PhDr. Lenka Kolajová

Depresie Úzkosti Stres Panika a panické ataky Psychosomatické problémy Trauma Tréma, stres

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Nedostupný

PhDr. Josef Sýkora

Depresie Úzkosti Stres Panika a panické ataky Psychosomatické problémy Trauma Tréma, stres

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €
Depresie Úzkosti Stres Panika a panické ataky Trauma Tréma, stres

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Nedostupný

Mgr. Natália Panka Vodilová


Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Nedostupný

Mgr. Adéla Kozárová


Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Nedostupný

Mgr. Kateřina Vozáryová

Depresie Úzkosti Stres Panika a panické ataky Psychosomatické problémy Trauma Tréma, stres

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Online

Mgr. et Mgr. Veronika Sedlecká

Depresie Úzkosti Stres Panika a panické ataky Psychosomatické problémy Tréma, stres

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Nedostupný

Mgr. Denisa Húšková

Depresie Úzkosti Stres Panika a panické ataky Psychosomatické problémy Trauma Tréma, stres

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Nedostupný

Mgr. Andrej Naščák

Panika a panické ataky Trauma Tréma, stres

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Nedostupný

Mgr. Lucia Lanžová

Úzkosti Stres Panika a panické ataky Psychosomatické problémy Trauma

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Nedostupný

Mgr. Barbora Janovská

Depresie Úzkosti Stres Panika a panické ataky Psychosomatické problémy Trauma Tréma, stres

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Nedostupný

Mgr. Denisa Mešková

Depresie Úzkosti Stres Panika a panické ataky Trauma Tréma, stres

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Online

Mgr. Branislav Sabaka

Depresie Úzkosti Stres Tréma, stres

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Nedostupný

Mgr. Daniela Rozkošová

Depresie Úzkosti Stres Tréma, stres

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Nedostupný

Mgr. Kristýna Rusnáková

Depresie Úzkosti Stres

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Nedostupný

Mgr. Tereza Hartmannová


Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Online

Mgr. Dana Lúčanová

Panika a panické ataky Psychosomatické problémy Trauma Tréma, stres

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Nedostupný

Mgr. Valentína Timková

Depresie Úzkosti Stres Psychosomatické problémy Trauma Tréma, stres

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Nedostupný

PhDr. Lea Hroncová

Depresie Úzkosti Stres Psychosomatické problémy Trauma Tréma, stres

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Nedostupný

Mgr. Katarína Tatarková

Depresie Úzkosti Stres Tréma, stres

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Nedostupný

Mgr. Elena Kopchyk

Depresie Úzkosti Stres Trauma Tréma, stres

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Nedostupný

Mgr. Michal Marga

Panika a panické ataky Trauma Tréma, stres

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Offline

Mgr. Kristína Duchoslavová

Depresie Úzkosti Stres Panika a panické ataky Tréma, stres

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Nedostupný

Mgr. Kristína Šumská

Depresie Úzkosti Stres Panika a panické ataky Psychosomatické problémy Tréma, stres

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Nedostupný

Mgr. Linnet Michaličková

Depresie Úzkosti Stres Panika a panické ataky Psychosomatické problémy Tréma, stres

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Nedostupný

PhDr. Beáta Čižmáriková

Depresie Úzkosti Stres

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Online

PhDr. Mariana Račková PhD.

Depresie Úzkosti Stres Panika a panické ataky Psychosomatické problémy Trauma Tréma, stres

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Offline

Mgr. Naďa Jacko Lysáková

Depresie Úzkosti Stres Panika a panické ataky Psychosomatické problémy Trauma

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Nedostupný

Mgr. Bc. Michaela Kajfoszová

Depresie Úzkosti Stres Panika a panické ataky Psychosomatické problémy Trauma

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Nedostupný

PhDr. Anna Frombergerová Ph.D.

Depresie Úzkosti Stres Tréma, stres

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Offline

Borbála Zulauf M.A.

Depresie Úzkosti Stres

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Úzkosti/depresia

Nedostupný

Mgr. Renáta Rošková

Depresie Úzkosti Stres Tréma, stres

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz