Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 65

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne psychologické poradenstvo pre dospelých i dospievajúcich.
 • Poradenstvo zamerané na vzdelanie a prípadné ťažkosti v školskom prostredí.
 • Psychologická intervencia v ťažkých životných situáciách akútneho aj dlhodobého charakteru.
 • Poradenstvo zamerané na sebarozvoj, kariérny rast, prevencia syndrómu vyhorenia.
 • Konzultácie týkajúce sa životného štýlu, zdravých návykov, výživy a vzťahu k sebe.
 • Práca s telom a emóciami v prítomnom okamihu.
 • Psychohygiena, mindfulness a zvládanie stresu.
 • Bakalársky študijný program Psychológia (Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach).
 • Magisterský študijný program Psychológia (Pražská vysoká škola psychosociálnych štúdií).
 • Akreditovaný psychoterapeutický výcvik v smere Gestalt (práve prebiehajúci).
 • V súčasnej dobe pracuje ako psychologička v Pedagogicko-psychologickej poradni.
 • Aktívna účasť na praxiach a stážach (Psychiatrická liečebňa Červený dvor, Krízové centrum pre deti a rodinu, Intervenčné centrum pre obete domáceho násilia a i.).
 • Aktívna účasť na kurzoch a seminároch (Sám sebe koučom, Základy mediácie, Základy adiktológie, Test Kresby stromu a i.).

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Piatok, 31.03.2023                                
Pondelok, 03.04.2023                                
Utorok, 04.04.2023                                
Streda, 05.04.2023                                
Štvrtok, 06.04.2023                                
Utorok, 11.04.2023                                
Streda, 12.04.2023                                
Štvrtok, 13.04.2023                                
Piatok, 14.04.2023                                
Utorok, 18.04.2023                                
Streda, 19.04.2023                                
Štvrtok, 20.04.2023                                
Piatok, 21.04.2023                                
Pondelok, 24.04.2023                                
Utorok, 25.04.2023                                
Streda, 26.04.2023                                

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 31.03.2023 od 14:45 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Netlač rieku, tečie sama.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz