Mgr.Marek Boňko - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 28

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne poradenstvo pre mládež/dospievajúcich
 • Individuálne poradenstvo pre dospelých
 • Poradenstvo při zvládaní náročného životného obdobia /proces adaptácie
 • Práca s emóciami, stresom, úzkosťou
 • Individualny/ parovy rozhovor s prvkami psychoterapie • Vysokoškolské štúdium v odbore psychológia na Prešovskej univerzite v Prešove
 • Frekventant komplexného psychoterapeutického výcviku v systemickom prístupe
 • Psychologická prax v ambulancii klinickej a dopravnej psychológie Košice- poskytovanie poradenstva pre vodičov po dopravnej nehode
 • Súčasne zamestnaný v Centre pre deti a rodiny DRaK- poskytovanie psychologického poradenstva rodinám a jednotlivcom při výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ambulantnou a terénnou formou
Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„“Objav čo funguje a rob toho viac“ – Steve de Shazer“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz