Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 8

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne poradenstvo pre mládež/dospievajúcich
 • Individuálne poradenstvo pre dospelých
 • Poradenstvo při zvládaní náročného životného obdobia /proces adaptácie
 • Práca s emóciami, stresom, úzkosťou • Vysokoškolské štúdium v odbore psychológia na Prešovskej univerzite v Prešove
 • Frekventant komplexného psychoterapeutického výcviku v systemickom prístupe
 • Psychologická prax v ambulancii klinickej a dopravnej psychológie Košice- poskytovanie poradenstva pre vodičov po dopravnej nehode
 • Súčasne zamestnaný v Centre pre deti a rodiny DRaK- poskytovanie psychologického poradenstva rodinám a jednotlivcom při výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ambulantnou a terénnou formou
Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Streda, 22.03.2023                                
Štvrtok, 23.03.2023                                
Pondelok, 27.03.2023                                

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 22.03.2023 od 16:00 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„“Objav čo funguje a rob toho viac“ – Steve de Shazer“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz