Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 52

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • individuálne poradenstvo pre mladistvých a dospelých klientov
 • poradenstvo v rámci sebarozvoja a kariéry
 • poradenstvo pre klientov a intervencie v záťažových a krízových situáciách
 • prevencia syndrómu vyhorenia
 • práca s traumou
 • celostný pohľad na človeka
 • relaxačné a tabilizačné techniky
 • poradenstvo pri psychosomatických ťažkostiach
 • štúdium jednoodborovej psychológie FF Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave (SR)
 • výcvik v terapii zameranej na riešenie SF - Centrum Dalet v Košiciach 160 hodín teórie a sebaskúsenosti
 • výcvik v mnohých terapeutických technikách (terapeutické karty, sandplay terapia, arteterapia)
 • Výcvik v krízovej intervencii
 • Výcvik v metóde EMDR a psychotraumatologii
 • kurz psychológ v zdravotníctve Karlova Univerzita Praha
 • Zaradená do předatestační prípravy v špecializácii Klinická psychológia v Inštitúte postgraduálneho vzdelávania v Prahe
 • kurz v diagnostických metódach (Rorschachov test, Baum test, Hand test)
 • prax v oblasti poradenstva pre deti a mladistvých - 7 rokov
 • prax v oblasti penitenciárnej a forenznej psychológie - 3 roky
 • súčasná prax v oblasti zdravotníctva - ambulancie klinickej psychológie a psychoterapeutický stacionár 2,5 roku

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Streda, 22.03.2023                                
Štvrtok, 23.03.2023                                
Pondelok, 27.03.2023                                
Streda, 29.03.2023                                
Pondelok, 03.04.2023                                
Streda, 05.04.2023                                
Štvrtok, 06.04.2023                                
Pondelok, 10.04.2023                                

K dispozícii Zaneprázdnený


 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Najbližšie voľná konzultácia: 22.03.2023 od 16:00 Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Možno sa nemôžete vrátiť naspäť, na začiatok a zmeniť ho, ale môžete sa vrátiť tam, kde práve ste, a zmeniť koniec. - C.S.Lewis“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz