Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 15

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Krízová intervencia
 • Problémy v dospievaní
 • Zvládanie stresu
 • Kariérové poradenstvo
 • Rodinné vzťahy
 • Rodina a deti v rozvode
 • Problémy v rodine
 • Prešovská univerzita, filozofická fakulta, odbor – Psychológia ( jednoodborová)
 • Zahraničná odborná stáž. Elio n.o.( psychológ- stážista)
 • Stredisko krízovej intervencie- psychológ
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a   prevencie, Karpatská 8,Košice- poradenský psychológ
 • súčasnosť  školský psychológ

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Nikedy je OK, necítiť sa OK!“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz