PhDr.Beáta Čižmáriková - Online psychológ

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 10

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuálne poradenstvo pre dospelých
 • Individuálne poradenstvo pre deti staršieho školského veku a adolescentov
 • Poradenstvo týkajúce sa zdravého životného štýlu, vytváranie zdravých návykov, zvyšovanie a udržanie motivácie
 • Podpora a sprevádzanie klienta v náročných životných obdobiach
 • Podpora a poradenstvo pre klienta pred nástupom do výkonu trestu odňatia slobody a zvládanie resocializácie po jeho vykonaní. 
 • Je absolventkou jednoodborovej psychológie na Prešovskej univerzite
 • Úspešne absolvovala štátnu rigoróznu skúšku na Prešovskej univerzite
 • Je absolventkou kurzu dopravnej psychológie na Katedre psychológie Univerzity Palackého v Olomouci (200 hod.)
 • Priebežne sa zúčastňuje na rôznych kurzoch, seminároch a webinároch (najmä so zameraním na prácu s deťmi a dospievajúcimi)
 • V súčasnej dobe pracuje ako psychologička oddelenia výkonu trestu odňatia slobody

Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Jedinou realitou, ktorú poznám, je svet, ktorý vnímam a prežívam v prítomnom okamihu. (C.R. Rogers)“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz