Psychologická poradňa online

Odporúčania a hodnotenie psychológa :

Počet odporúčania a hodnotenia: 15

Dochvíľnosť psychológa
Pripravenosť psychológa
Prístup psychológa ku klientovi
Celková spokojnosť s psychológom
 • Individuální psychologické poradenství pro dospělé a dospívající.
 • Vzťahové problémy.
 • Práca s telom a emóciami.
 • Podpora pri životnej kríze a pri adaptácii na zmenu.
 • Psychosomatická problémy.
 • Závislosti a podporná terapia.
 • Úzkosti a depresie.
 • Podpora osobnostného rozvoja.
 • Vyrovnávanie sa s náročnou osobnou históriou.
 • Psychospirituálna kríza a pomoc pri integrácii spirituálnych zážitkov.
 • Vyštudoval jednooborovú psychológiu na Masarykovej Univerzite v Brne.
 • Ukončuje výcvik v Gestalt psychoterapii v inštitúte Dialog Brno, absolvovaných 550 zo 620 sebaskúsenostných a vzdelávacích hodín.
 • Má za sebou viac ako 500 hodín individuálnych dialogických stretnutí.
 • Pracoval v zariadeniach s psychotickými pacientami (n.o. Práh), ako aj v komunite pre liečbe závislostí (RDZO Návrat). Vedenie psychoterapeutických skupín a stáž v Psychiatrické Nemocnici Brno a v  Psychiatrickej Nemocnici Matulaya v Kremnici. Má široké spektrum skúseností v starostlivosti o duševné zdravie.
 • Aktuálne pracuje v súkromnej praxi.
 • V práci sú pre neho prvoradé bezpečie, citlivosť, profesionalita a rešpekt. V práci, ale primerane využíva aj ľahkosť a humor.
Možnosti konzultácie v jazyku

Možnosti konzultácie

Pracovné hodiny

Momentálne zaneprázdnený

 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
 • Psychologická poradňa online
Momentálne zaneprázdnený Objednať konzultáciu

Motto psychológa

„Pomaly ďalej zájdeš.“

Správy klientov

VYBERTE SI SVOJHO PSYCHOLÓGA A ZAPOČNETE CESTU ZA SPOKOJNEJŠÍM ŽIVOTOM

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz