Je vám smutno, ale nedokážete pomenovať prečo? Hanbíte sa vystupovať pred cudzími ľuďmi? Pozeráte celé noci do stropu a nedarí sa vám zaspať? Zomrel vám niekto blízky, alebo je vážne chorý? Stali ste sa obeťou stalkera, násilníka či manipulátora? Bojujete so stresom a radi by ste sa naučili ho zvládať? Riešite čokoľvek iné? Žiadny problém nie je natoľko malý, aby si nezaslúžil riešenie… BONUS: Naši psychológovia sa špecializujú takmer na všetky oblasti problémov, ponúknu vám to najlepšie riešenie.

Všetci sa raz dostanú do situácie, ktorá sa zdá bezvýchodisková, nech už ide o čokoľvek. V prvom rade je podstatné uvedomiť si, že bez podpory a opory niekoho iného túto ťažkú životnú etapu neprekonáte. Ak sa nechcete dostať do začarovaného kruhu, v ktorom sa kopí jeden problém na druhý, je potrebné urobiť prvý, najdôležitejší krok – pripustiť si problém a chcieť ho riešiť. A najlepšie práve pod taktovkou psychológa.

Kedy riešiť osobné problémy s psychológom?

Vždy, keď sa cítite v psychickej nepohode. Nech už vás trápi čokoľvek, s čím si neviete rady, psychológ vám pomôže problém pomenovať a odstrániť.

Ako to prebieha?

V prvom rade vám psychológ ponúkne nezaujatý pohľad na celú situáciu, ktorý je podložený praktickými znalosťami z oblasti ľudskej psychiky. Psychológ má tiež nemalé skúsenosti s inými klientmi, ktorí sa stretávajú s obdobným problémom ako vy a je schopný tieto poznatky zúročiť v priebehu terapie, samozrejme s prihliadnutím na vaše individuálne potreby. Psychológ pri terapii musí v prvom rade zistiť, ako veľmi ste na tom psychicky zle. Preto vás pri prvom sedení najprv nechá rozprávať a potom sa pýta. Otázky smeruje podľa toho, čo je pre riešenie problému relevantné. Často sa môže opýtať aj na veci, ktoré podľa vás s problémom absolútne nesúvisia. Snažte sa nezaujať ofenzívny postoj a aj na tieto otázky odpovedať úprimne. Ono to má totiž svoj dôvod, ktorý vám v prvej chvíli nie je zrejmý.

Metódy jednotlivých psychológov sa často líšia, ale za cieľ majú jedno spoločné – nájsť príčinu vašich problémov a spoločnými silami pracovať na ich odstránení. Pokiaľ vám nevyhovuje prístup jedného psychológa, nebojte sa osloviť iného.

Čítať viac

Osobné problémy

Online

Ps Dámaris Sierra Guerra

Sebavedomie Domáce násilie Sebapoškodzovanie Začlenenie sa do spoločnosti Psychogénne príčiny neplodnosti Problémy so spánkom Sexuálne problémy, sexualita Relaxačné techniky Mindfulness Agresia a problémové správanie sa Afektívne stavy Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť Stalking

Najbližšie termíny: 26.09.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Online

Mgr. Lenka Hanudeľ

Sebavedomie Psychohygiena

Najbližšie termíny: 26.09.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Offline

Mgr. Michaela Štěpánová

Sebavedomie Sociálne fóbie Domáce násilie Sebapoškodzovanie Začlenenie sa do spoločnosti Sexuálne problémy, sexualita Agresia a problémové správanie sa Poruchy osobnosti Smrť blízkej osoby

Najbližšie termíny: 27.09.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Offline

Mgr. Marek Boňko

Sebavedomie Problémy so spánkom Psychohygiena Tréma/nervozita

Najbližšie termíny: 27.09.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Online

Mgr. Ľubica Mesarošová

Sebavedomie Problémy so spánkom Sexuálne problémy, sexualita Psychohygiena Relaxačné techniky Mindfulness Smrť blízkej osoby

Najbližšie termíny: 28.09.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Offline

Mgr. Juliana Zmrhalová

Sebavedomie Sociálne fóbie Domáce násilie Sebapoškodzovanie Problémy so spánkom Psychohygiena Relaxačné techniky Mindfulness Afektívne stavy Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť Poruchy osobnosti

Najbližšie termíny: 28.09.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Online

Mgr. Marcela Krejčí

Sebavedomie Sociálne fóbie Domáce násilie Sebapoškodzovanie Začlenenie sa do spoločnosti Poruchy príjmu potravy Psychogénne príčiny neplodnosti Problémy so spánkom Sexuálne problémy, sexualita Psychohygiena Relaxačné techniky Mindfulness Agresia a problémové správanie sa Afektívne stavy Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť Poruchy osobnosti Stalking Smrť blízkej osoby Aspergerov syndróm Narcizmus

Najbližšie termíny: 29.09.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Offline

Mgr. Jitka Kneslová

Sebavedomie Domáce násilie Sebapoškodzovanie Problémy so spánkom Psychohygiena Relaxačné techniky Agresia a problémové správanie sa Tréma/nervozita

Najbližšie termíny: 29.09.2023

Cena konzultácie 23.5 €
Sociálne fóbie Domáce násilie Sexuálne problémy, sexualita Relaxačné techniky Poruchy osobnosti Smrť blízkej osoby

Najbližšie termíny: 02.10.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Online

Mgr. Olena Shapovalova

Sebavedomie Sociálne fóbie Problémy so spánkom

Najbližšie termíny: 02.10.2023

Cena konzultácie 23.5 €
Sebavedomie Domáce násilie Poruchy príjmu potravy Psychohygiena Tréma/nervozita Stalking

Najbližšie termíny: 02.10.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Online

Mgr. Matúš Alexander Lavrík

Sociálne fóbie Začlenenie sa do spoločnosti Relaxačné techniky Agresia a problémové správanie sa Tréma/nervozita Aspergerov syndróm

Najbližšie termíny: 02.10.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Offline

Mgr. Stanislava Piljanová

Domáce násilie

Najbližšie termíny: 02.10.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Online

Mgr. Simona Weissová, PhD.

Sebavedomie Sociálne fóbie Začlenenie sa do spoločnosti Poruchy príjmu potravy Psychogénne príčiny neplodnosti Problémy so spánkom Sexuálne problémy, sexualita Relaxačné techniky Mindfulness Afektívne stavy Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť Smrť blízkej osoby Aspergerov syndróm Narcizmus

Najbližšie termíny: 03.10.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Offline

Bc. Hellen Holečková

Sebavedomie Sociálne fóbie Sebapoškodzovanie Začlenenie sa do spoločnosti Poruchy príjmu potravy Psychogénne príčiny neplodnosti Problémy so spánkom Sexuálne problémy, sexualita Psychohygiena Agresia a problémové správanie sa Afektívne stavy Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť Poruchy osobnosti Smrť blízkej osoby

Najbližšie termíny: 03.10.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Online

Mgr. Viera Škopová

Sebavedomie Domáce násilie Začlenenie sa do spoločnosti Problémy so spánkom Relaxačné techniky Agresia a problémové správanie sa Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť Smrť blízkej osoby

Najbližšie termíny: 03.10.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Offline

Mgr. Lenka Varadyová

Sebavedomie Sociálne fóbie Domáce násilie Sebapoškodzovanie Začlenenie sa do spoločnosti Poruchy príjmu potravy Problémy so spánkom Sexuálne problémy, sexualita Psychohygiena Relaxačné techniky Mindfulness Agresia a problémové správanie sa Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť Poruchy osobnosti Smrť blízkej osoby

Najbližšie termíny: 04.10.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Offline

Mgr. Sandipa M Simová

Sebavedomie Sociálne fóbie Domáce násilie Sebapoškodzovanie Začlenenie sa do spoločnosti Poruchy príjmu potravy Psychogénne príčiny neplodnosti Problémy so spánkom Sexuálne problémy, sexualita Psychohygiena Relaxačné techniky Mindfulness Agresia a problémové správanie sa Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť Poruchy osobnosti Stalking Smrť blízkej osoby Narcizmus

Najbližšie termíny: 06.10.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Offline

PhDr. et Mgr. Hana Alblová

Sebavedomie Sociálne fóbie Domáce násilie Začlenenie sa do spoločnosti Poruchy príjmu potravy Psychogénne príčiny neplodnosti Problémy so spánkom Sexuálne problémy, sexualita Psychohygiena Relaxačné techniky Mindfulness Agresia a problémové správanie sa Afektívne stavy Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť Poruchy osobnosti Stalking Smrť blízkej osoby Aspergerov syndróm Narcizmus

Najbližšie termíny: 23.10.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Offline

Mgr. Gabriela Smolková

Sociálne fóbie Sebapoškodzovanie Problémy so spánkom Psychohygiena Relaxačné techniky Mindfulness

Najbližšie termíny: 23.10.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Offline

PhDr. Michaela Miechová

Sociálne fóbie Domáce násilie Poruchy príjmu potravy Psychogénne príčiny neplodnosti Psychohygiena Poruchy osobnosti

Najbližšie termíny: 06.12.2023

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Nedostupný

Mgr. Kateřina Vozáryová

Sebavedomie Sociálne fóbie Domáce násilie Sebapoškodzovanie Začlenenie sa do spoločnosti Psychogénne príčiny neplodnosti Problémy so spánkom Sexuálne problémy, sexualita Psychohygiena Relaxačné techniky Mindfulness Agresia a problémové správanie sa Afektívne stavy Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť Poruchy osobnosti Stalking Smrť blízkej osoby Narcizmus

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Offline

PhDr. Lenka Kolajová

Sebavedomie Sociálne fóbie Domáce násilie Sebapoškodzovanie Začlenenie sa do spoločnosti Poruchy príjmu potravy Psychogénne príčiny neplodnosti Problémy so spánkom Sexuálne problémy, sexualita Psychohygiena Relaxačné techniky Mindfulness Agresia a problémové správanie sa Afektívne stavy Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť Poruchy osobnosti Stalking Smrť blízkej osoby Narcizmus

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Nedostupný

PhDr. Josef Sýkora

Sebavedomie Sociálne fóbie Domáce násilie Sebapoškodzovanie Začlenenie sa do spoločnosti Poruchy príjmu potravy Psychogénne príčiny neplodnosti Problémy so spánkom Sexuálne problémy, sexualita Psychohygiena Relaxačné techniky Mindfulness Agresia a problémové správanie sa Afektívne stavy Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť Poruchy osobnosti Stalking Smrť blízkej osoby Narcizmus

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Online

Mgr. et Mgr. Veronika Sedlecká

Sebavedomie Sociálne fóbie Sebapoškodzovanie Začlenenie sa do spoločnosti Poruchy príjmu potravy Psychogénne príčiny neplodnosti Problémy so spánkom Psychohygiena Relaxačné techniky Mindfulness Afektívne stavy Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť Smrť blízkej osoby Aspergerov syndróm

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Nedostupný

Mgr. Andrej Naščák

Sebavedomie Sociálne fóbie Domáce násilie Sebapoškodzovanie Začlenenie sa do spoločnosti Problémy so spánkom Sexuálne problémy, sexualita Psychohygiena Relaxačné techniky Mindfulness Agresia a problémové správanie sa Afektívne stavy Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť Poruchy osobnosti Smrť blízkej osoby Narcizmus

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €
Sebavedomie Sociálne fóbie Problémy so spánkom Psychohygiena Agresia a problémové správanie sa Afektívne stavy Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Nedostupný

Mgr. Barbora Janovská

Sociálne fóbie Domáce násilie Sebapoškodzovanie Poruchy príjmu potravy Problémy so spánkom Psychohygiena Relaxačné techniky Mindfulness Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť Poruchy osobnosti Smrť blízkej osoby

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Nedostupný

Mgr. Denisa Mešková

Sociálne fóbie Poruchy príjmu potravy Problémy so spánkom Psychohygiena Relaxačné techniky Mindfulness Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť Smrť blízkej osoby

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Nedostupný

Mgr. Kristýna Rusnáková

Sebavedomie Problémy so spánkom Psychohygiena Relaxačné techniky Mindfulness

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Nedostupný

Mgr. et Mgr. Veronika Pavlisková


Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Nedostupný

Mgr. Tamara Sembol (roz. Möhwald)


Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Nedostupný

Mgr. Natália Panka Vodilová


Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Nedostupný

Mgr. Kristýna Hlavatá (roz. Peková)


Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Nedostupný

Mgr. Adéla Kozárová


Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Nedostupný

Mgr. Tereza Hartmannová


Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Nedostupný

Mgr. Denisa Húšková

Sebavedomie Sociálne fóbie Domáce násilie Sebapoškodzovanie Psychogénne príčiny neplodnosti Problémy so spánkom Sexuálne problémy, sexualita Psychohygiena Relaxačné techniky Agresia a problémové správanie sa Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť Poruchy osobnosti Smrť blízkej osoby Narcizmus

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Nedostupný

Mgr. Lucia Lanžová

Sebapoškodzovanie Začlenenie sa do spoločnosti Poruchy príjmu potravy Agresia a problémové správanie sa Sociálna izolácia/osamelosť Poruchy osobnosti Stalking Smrť blízkej osoby Aspergerov syndróm Narcizmus

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Online

Mgr. Branislav Sabaka

Sebavedomie Domáce násilie Sebapoškodzovanie Začlenenie sa do spoločnosti Poruchy príjmu potravy Sexuálne problémy, sexualita Psychohygiena Relaxačné techniky Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Nedostupný

PhDr. Lea Hroncová

Domáce násilie Začlenenie sa do spoločnosti Sexuálne problémy, sexualita Psychohygiena Relaxačné techniky Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť Poruchy osobnosti Smrť blízkej osoby Aspergerov syndróm

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Nedostupný

Mgr. Daniela Rozkošová

Sebavedomie Domáce násilie Psychohygiena Relaxačné techniky Tréma/nervozita Smrť blízkej osoby

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Nedostupný

Mgr. Elena Kopchyk

Sebapoškodzovanie Psychohygiena Relaxačné techniky Mindfulness Poruchy osobnosti Stalking Smrť blízkej osoby

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Online

Mgr. Bibiána Jozefiaková

Sebavedomie Sociálne fóbie Začlenenie sa do spoločnosti Problémy so spánkom Psychohygiena Relaxačné techniky Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Offline

Mgr. Wiktoria Fiurášek

Psychohygiena Mindfulness

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Online

PhDr. Mariana Račková PhD.

Sebavedomie Sociálne fóbie Domáce násilie Začlenenie sa do spoločnosti Problémy so spánkom Psychohygiena Relaxačné techniky Mindfulness Agresia a problémové správanie sa Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť Poruchy osobnosti Narcizmus

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Online

Mgr. Dana Lúčanová

Sebavedomie Domáce násilie Začlenenie sa do spoločnosti Psychogénne príčiny neplodnosti Problémy so spánkom Sexuálne problémy, sexualita Psychohygiena Relaxačné techniky Mindfulness Agresia a problémové správanie sa Afektívne stavy Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť Poruchy osobnosti Stalking Smrť blízkej osoby Narcizmus

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Offline

Mgr. Naďa Jacko Lysáková

Sociálne fóbie Domáce násilie Sebapoškodzovanie Začlenenie sa do spoločnosti Poruchy príjmu potravy Psychogénne príčiny neplodnosti Problémy so spánkom Sexuálne problémy, sexualita Psychohygiena Relaxačné techniky Afektívne stavy Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť Poruchy osobnosti

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Nedostupný

Mgr. Bc. Michaela Kajfoszová

Sebavedomie Domáce násilie Začlenenie sa do spoločnosti Poruchy príjmu potravy Psychogénne príčiny neplodnosti Problémy so spánkom Sexuálne problémy, sexualita Psychohygiena Relaxačné techniky Mindfulness Agresia a problémové správanie sa Afektívne stavy Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť Poruchy osobnosti Stalking Smrť blízkej osoby Aspergerov syndróm Narcizmus

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Nedostupný

Mgr. Valentína Timková

Sebavedomie Začlenenie sa do spoločnosti Problémy so spánkom Sexuálne problémy, sexualita Psychohygiena Mindfulness Afektívne stavy Sociálna izolácia/osamelosť Poruchy osobnosti Narcizmus

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Nedostupný

Mgr. Hana Hlobilová

Sebavedomie Sebapoškodzovanie Začlenenie sa do spoločnosti Poruchy príjmu potravy Relaxačné techniky Mindfulness Agresia a problémové správanie sa Afektívne stavy Sociálna izolácia/osamelosť Smrť blízkej osoby

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Nedostupný

M.Sc Ivana Oráčová

Začlenenie sa do spoločnosti Sexuálne problémy, sexualita Psychohygiena Relaxačné techniky Mindfulness Agresia a problémové správanie sa Afektívne stavy Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť Narcizmus

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Nedostupný

PhDr. Anna Frombergerová Ph.D.

Psychohygiena Relaxačné techniky Tréma/nervozita

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Nedostupný

Mgr. Katarína Tatarková

Sebavedomie Sebapoškodzovanie Problémy so spánkom Psychohygiena Relaxačné techniky Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť Smrť blízkej osoby

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Nedostupný

Mgr. Michal Marga

Sociálne fóbie Afektívne stavy Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Offline

Mgr. Kristína Duchoslavová

Sociálne fóbie Začlenenie sa do spoločnosti Psychohygiena Relaxačné techniky Agresia a problémové správanie sa Afektívne stavy Sociálna izolácia/osamelosť

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Nedostupný

Mgr. Kristína Šumská

Sebavedomie Začlenenie sa do spoločnosti Problémy so spánkom Relaxačné techniky Mindfulness Afektívne stavy Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť Poruchy osobnosti

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Nedostupný

Mgr. Linnet Michaličková

Sebavedomie Sociálne fóbie Poruchy príjmu potravy Tréma/nervozita Sociálna izolácia/osamelosť

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Offline

Borbála Zulauf M.A.

Sebavedomie Psychohygiena Relaxačné techniky

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Nedostupný

Mgr. Renáta Rošková

Sebavedomie Psychohygiena Relaxačné techniky Tréma/nervozita

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Osobné problémy

Nedostupný

PhDr. Beáta Čižmáriková

Domáce násilie Začlenenie sa do spoločnosti

Momentálne zaneprázdnený

Cena konzultácie 23.5 €

Začnite meniť Váš život k lepšiemu ešte dnes!    Zarezervujťe si voľný termín teraz